Małgorzata Nowak

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Ustawienia systemowe

Ustawienia Systemowe to przełomowa metodologia, którą opracował Bert Hellinger. Ustawienia pozwalają na uwolnienie się od negatywnych, powtarzających się wzorców, zachowań i emocji, które w jakiś sposób ograniczają Twoje życie, a które nieświadomie „pobrałaś” ze swojego systemu rodzinnego.

Jeśli tak, to prawdopodobnie szukałaś już odpowiedzi na swoje problemy w książkach, na warsztatach, kursach, szkoleniach, w filmach czy na terapii. I pewnie, nawet jeśli wiele się nauczyłaś, to nadal nie jesteś w stanie uwolnić się od swoich trudności.

A co, jeśli nie chodzi tylko o Ciebie?

Co by było, gdyby część tych problemów pochodziła z czegoś znacznie głębszego poziomu?

Z nierozwiązanych traum lub nieprzetworzonych emocji z Twojego systemu rodzinnego, które pochwyciłaś w wyniku miłości i lojalności wobec swojego rodu?

Większość problemów, z którymi się dzisiaj borykasz, wynika z nierozwiązanych zdarzeń i nieprzepracowanych emocji w Twojej rodzinie, o których prawdopodobnie nic nie wiesz i które nieświadomie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Kiedy na ukrytą dynamikę stojącą za problemem, który Cię stopuje w Życiu, spojrzysz z zupełnie innej perspektywy, ulegnie ona przemianie dla Ciebie, dla Twoich dzieci i przyszłych pokoleń. Krótko mówiąc, Ustawienia Systemowe to potężna metoda głębokiej transformacji relacji z rodziną, pracą, zdrowiem, pieniędzmi i życiem poprzez uwolnienie Cię od nieświadomych uwikłań rodowych.

Na czym oparte są Ustawienia?

Metoda ta jest stosowana do odbudowy zerwanych więzi między członkami rodziny, zwykle w wyniku trudnych wydarzeń. Głębokie cierpienie pozostaje i jest doświadczane przez wszystkich w systemie, często również w przyszłych pokoleniach. Może to objawiać się powracającym losem, podobnymi trudnościami lub wzorcami (np. samotnością, chorobą). Ta forma terapii polecana jest osobom, których problemy są przewlekłe, powtarzalne i złożone. Charakter problemów widoczny jest w rodzinie, np. w małżeństwie, w relacjach z dziećmi, jako choroby somatyczne, zaburzenia osobowości, skłonności samobójcze, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, depresja, czy ataki lękowe.

Korzyści płynące z Ustawień Systemowych

Co dzieje się w Ustawieniach Systemowych?

Ustawienia Systemowe mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie. W grupach prowadzący ustawienia zaprasza do siebie osobę, która chce pracować nad czymś, co chce zmienić w swoim życiu. To ustawienie będzie służyć całej grupie, ponieważ grupowa podświadomość połączy się ze wspomnieniami przodków u wszystkich uczestników.

Po krótkiej wzmiance o problemie (bez wgłębiania się w „historię”), prowadzący prosi aby z grupy wyłonili się reprezentanci członków rodziny, lub samego problemu lub powiązanych komponentów, w celu odkrycia ukrytej dynamiki. Reprezentanci są osobami obcymi dla siebie, nie znają się wcześniej, nie znają rodziny, w której ustawieniu uczestniczą. Jednak w trakcie ustawienia zaczynają doświadczać różnych impulsów, emocji, doznań somatycznych, postaw, dążeń charakterystycznych dla reprezentowanych osób. We wszystkich rodzinach jest jakiś porządek, zasady i z jednej strony są one przyczyną wielu nieszczęść, chorób, a z drugiej dostrzeżone i uszanowane mogą stać się źródłem siły i wewnętrznego spokoju.

Ustawienia zmieniają wewnętrzny obraz tego, co nam się przydarzyło i przywracają nowy, wzmacniający obraz, który osadza się w naszej duszy. Efekty ustawienia mogą pojawić się natychmiast, ale są chwile, kiedy wymaga to czasu. Efektem może być zniknięcie lub zmniejszenie objawów, pojawienie się miłości między członkami rodziny, pojednanie w rodzinie, lub uzyskanie wewnętrznego spokoju.

Indywidualne Ustawienia Systemowe prowadzę przy pomocy kartek lub figurek, rekwizytów, bądź także ja uczestniczę jako reprezentant z Klientem w ustawieniu. Wybierając sposób pracy indywidualnej, za każdym razem wybieram ją intuicyjnie. 

Metoda ta daje możliwość „ujrzenia”, tego co nieświadome u Klienta i w systemie rodzinnym, ukazuje dynamiki i wskazuje na główną przyczynę zgłaszanego problemu. Praca ta daje możliwość zainicjowania ruchu miłości, a przez to zdrowienia, uporządkowania i wewnętrznego spokoju…

Inwestycja

SESJA POJEDYNCZA

550zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.

PAKIET 4 SESJI

2111zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.

PAKIET 6 SESJI

3 222zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.