Małgorzata Nowak

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Ustawienia systemowe

Ustawienia pozwalają na uwolnienie się od negatywnych, powtarzających się wzorców, zachowań i emocji, które w jakiś sposób ograniczają Twoje życie, a które nieświadomie „pobrałaś” ze swojego systemu rodzinnego.

550,00 3222,00 

ILOŚĆ

Opis

Ustawienia Systemowe to przełomowa metodologia, którą opracował Bert Hellinger. Ustawienia pozwalają na uwolnienie się od negatywnych, powtarzających się wzorców, zachowań i emocji, które w jakiś sposób ograniczają Twoje życie, a które nieświadomie „pobrałaś” ze swojego systemu rodzinnego.

Co by było, gdyby część tych problemów pochodziła z czegoś znacznie głębszego poziomu?

Z nierozwiązanych traum lub nieprzetworzonych emocji z Twojego systemu rodzinnego, które pochwyciłaś w wyniku miłości i lojalności wobec swojego rodu?

Większość problemów, z którymi się dzisiaj borykasz, wynika z nierozwiązanych zdarzeń i nieprzepracowanych emocji w Twojej rodzinie, o których prawdopodobnie nic nie wiesz i które nieświadomie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Kiedy na ukrytą dynamikę stojącą za problemem, który Cię stopuje w Życiu, spojrzysz z zupełnie innej perspektywy, ulegnie ona przemianie dla Ciebie, dla Twoich dzieci i przyszłych pokoleń. Krótko mówiąc, Ustawienia Systemowe to potężna metoda głębokiej transformacji relacji z rodziną, pracą, zdrowiem, pieniędzmi i życiem poprzez uwolnienie Cię od nieświadomych uwikłań rodowych.

Co dzieje się w Ustawieniach Systemowych?

Ustawienia Systemowe mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie. W grupach prowadzący ustawienia zaprasza do siebie osobę, która chce pracować nad czymś, co chce zmienić w swoim życiu. To ustawienie będzie służyć całej grupie, ponieważ grupowa podświadomość połączy się ze wspomnieniami przodków u wszystkich uczestników.

Po krótkiej wzmiance o problemie (bez wgłębiania się w „historię”), prowadzący prosi aby z grupy wyłonili się reprezentanci członków rodziny, lub samego problemu lub powiązanych komponentów, w celu odkrycia ukrytej dynamiki. Reprezentanci są osobami obcymi dla siebie, nie znają się wcześniej, nie znają rodziny, w której ustawieniu uczestniczą. Jednak w trakcie ustawienia zaczynają doświadczać różnych impulsów, emocji, doznań somatycznych, postaw, dążeń charakterystycznych dla reprezentowanych osób. We wszystkich rodzinach jest jakiś porządek, zasady i z jednej strony są one przyczyną wielu nieszczęść, chorób, a z drugiej dostrzeżone i uszanowane mogą stać się źródłem siły i wewnętrznego spokoju.

Ustawienia zmieniają wewnętrzny obraz tego, co nam się przydarzyło i przywracają nowy, wzmacniający obraz, który osadza się w naszej duszy. Efekty ustawienia mogą pojawić się natychmiast, ale są chwile, kiedy wymaga to czasu. Efektem może być zniknięcie lub zmniejszenie objawów, pojawienie się miłości między członkami rodziny, pojednanie w rodzinie, lub uzyskanie wewnętrznego spokoju.

Indywidualne Ustawienia Systemowe prowadzę przy pomocy kartek lub figurek, rekwizytów, bądź także ja uczestniczę jako reprezentant z Klientem w ustawieniu. Wybierając sposób pracy indywidualnej, za każdym razem wybieram ją intuicyjnie.

Metoda ta daje możliwość „ujrzenia”, tego co nieświadome u Klienta i w systemie rodzinnym, ukazuje dynamiki i wskazuje na główną przyczynę zgłaszanego problemu. Praca ta daje możliwość zainicjowania ruchu miłości, a przez to zdrowienia, uporządkowania i wewnętrznego spokoju…