Małgorzata Nowak

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Uwolnij swoją PEŁNIĘ MOCY i stwarzaj życie jakiego pragniesz!

Body Work©

Terapia Body Work© ma na celu uwolnienie z tkanek energii traumy, blokad mentalnych, emocjonalnych oraz skorygowanie problemów z kręgosłupem, z narządami wewnętrznymi i anomaliami strukturalnymi.

Ciało człowieka rośnie i rozwija się w oparciu o ramy energetyczne zapisane na mieridianach, co oznacza, że ciało człowieka ma swój unikalny energetyczny plan. Ten plan określa położenie każdego organu, gruczołu, mięśnia, każdej części struktury szkieletowej aż do ostatniej komórki. Odnosi się to do procesów wzrostu i gojenia organizmu; każdą komórką kieruje wrodzona inteligencja ciała w zakresie jej ruchów, funkcji, wzrostu, reprodukcji i zakończenia.

Body Work realizowany jest w celu przekierowania pól energetycznych związanych z kręgami kręgosłupa i określonymi narządami z powrotem na właściwe miejsce.

Terapia ta jest delikatna i nieinwazyjna. Usuwa pamięć traumy, szoków czy blokad z tkanek ciała. Wiele osób po zastosowaniu tej terapii zgłasza fantastyczne rezultaty w obszarze powrotu do wewnętrznej harmonii, spokoju, wyciszenia lęków, tzw. galopady myśli czy zakresie problemów z plecami, kręgosłupem i innymi narządami.

Jak to działa?

Wystarczający szok fizyczny, trauma emocjonalna lub przeciążenie psychiczne mogą spowodować, że te pola energetyczne przesuną się z właściwej pozycji na niewłaściwą. Kiedy to nastąpi, organizm musi to zrekompensować. Kompensacja ta może objawiać się w ciele fizycznym z różnym stopniem nasilenia.

Zwykle objawia się dyskomfortem w okolicy szyi lub ramion, sztywnością pleców lub brakiem mobilności, intensywnym bólem we wszystkich lub w określonych obszarach wzdłuż kręgosłupa. Stosując metodę pracy z wahadłem, delikatnych ucisków palcami na kręgosłup oraz pytań, można określić, czy potrzebne są korekty w kręgach kręgosłupa, dyskach, korzeniach nerwowych i mięśniach kręgosłupa. Ocenia się także kość krzyżową, kość ogonową i miednicę pod kątem prawidłowego ułożenia strukturalnego. Robimy to na przykład dlatego, że kiedy korygujemy pozycję pola elektromagnetycznego lub pola energetycznego kręgów, ciało magnetycznie przyciąga kręgi do prawidłowej pozycji.

Jeśli doszło do wystarczająco silnego szoku, organizm może nie być w stanie łatwo przywrócić fizycznego aspektu kręgów do prawidłowej pozycji lub może to zająć dużo czasu. Terapia ta koryguje podstawową energię, aby przyspieszyć naturalne procesy gojenia i naprawy organizmu.

Osiąga się to poprzez zastosowanie lekkiego nacisku palca, ok. 800 gramów, na odpowiednie punkty dotykowe wzdłuż kręgosłupa lub narządy. Klient jest instruowany, aby podczas stosowania tego lekkiego nacisku brał głębokie wdechy i wydechy. Ma to na celu skorygowanie pola elektromagnetycznego korygowanej części ciała, nie jest to manipulacja fizyczna.

Zastosowanie

Terapia ta może pomóc w radzeniu sobie z mięśniami i więzadłami, które są uszkodzone, spięte lub odłączone. W razie potrzeby koryguje się także narządy związane z okolicą brzucha.

Podobnie jak kręgosłup, narządy również otaczają pole energetyczne. Ich pozycja w ciele jest również zdeterminowana przez leżącą u ich podstaw strukturę energetyczną. Uraz fizyczny powstały w wyniku operacji, wypadków, a nawet porodu może mieć wpływ na to subtelne pole.

Jak zaobserwowano w procesie korygującym Body Work©, jeśli pole energetyczne nie znajduje się we właściwej pozycji, może to wpłynąć na powiązaną z nim jednostkę fizyczną, taką jak kręgi lub narządy. Na przykład operacje jelit mogą czasami prowadzić do ich spowolnienia lub odczuwania przez osobę nadmiernego dyskomfortu nawet po długim czasie. Terapię tę przeprowadza się, gdy klient leży w ubraniu na stole do masażu.

Inwestycja

SESJA POJEDYNCZA

550zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.

PAKIET 4 SESJI

2111zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.

PAKIET 6 SESJI

3 222zł brutto*

 *Wystawiam FV lub paragon.

Masz pytania?

Napisz do mnie: